Cine

Pentru că ne ocupăm de cuvinte, am creat laboratorul unde creativitatea, experienţa, profesionalismul, expertiza şi pasiunea pentru traduceri sunt catalizatori esenţiali pentru proiectele derulate.

Ca în orice laborator de renume, ştim că tehnologia contează, de aceea lucrăm cu cel mai nou instrumentar (software-uri şi programe de traducere asistată de calculator). Din echipa noastră de experţi în cuvinte, pe lângă traducători autorizaţi de Ministerul Justiţiei, project manageri, translatori cu experienţă şi vorbitori nativi, mai fac parte specialişti în domenii precum mass-media, juridic, medical etc, căci diversitatea în Laborator este apreciată, iar din interecţiunea acestor domenii creăm proiecte minunate.

Ce

Traduceri autorizate

realizate de traducători autorizaţi şi experimentaţi:

 • dosare de participare la licitaţii sau de obţinere de finanţare europeană;

 • contracte comerciale, manuale de utilizare a echipamentelor, documentaţii tehnice, lucrări, studii sau proiecte ştiintifice;
 • Documente necesare participarii la programe europene “Erasmus pentru tinerii antreprenori” sau “Erasmus+”

Traduceri legalizate

În general, aveţi nevoie de legalizarea traducerii în cazul unor documente oficiale, emise de instituţii ale statului :

 • documente de identitate, permise de conducere, certificate de căsătorie, certificate de deces;

 • acte de studii: diplomă de licenţă, foi matricole, diplome de bacalaureat;

 • cazier judiciar şi fiscal, invitaţii în străinătate, procuri, adeverinţe medicale;

 • documente emise de instanţe judecătoreşti;

 • certificate de înmatriculare, facturi, contracte de vânzare-cumpărare, hotărâri AGA, încheieri ale judecatorului delegat la Registrul Comerţului.

Apostilare si supralegalizare

Apostila se poate aplica pe actele notariale în original, pe copiile legalizate notarial şi pe traducerile legalizate. Aplicarea unei apostile înseamnă aplicarea unei stampile pe actele oficiale ce urmeaza a fi folosite pe teritoriul unui alt stat. Apostile pot aplica autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga. De obicei, acestea sunt solicitate pentru prevenirea utilizarii unor acte false, în vederea producerii de efecte juridice.
În România, apostila se aplică de către Prefectură, Tribunal sau Camera Notarilor Publici, în funcţie de natura actelor.

Servicii notariale

Prin parteneriatul încheiat cu Biroul Notarial “Voluntas Legibus”, vă oferim servicii notariale la sediul Laboratorului de Cuvinte. Fie ca aveţi nevoie de legalizarea unor documente sau pur simplu de consultanţă, un notar se va deplasa la sediul nostru.

Interpretariat

Interpretariat pentru conferinţe, seminarii, intâlniri cu partenerii de afaceri sau evenimente mondene.

Tipuri de interpretariat:

 • interpretariat consecutiv;

 • interpretariat simultan (la căşti);

 • interpretariat telefonic (conferinţă prin telefon) şi videoconferinţă.

Transcreaţia

Aici în Laborator, facem mai mult decât să traducem. Recreăm, dezvoltăm şi adaptăm texte în funcţie de strategii de vânzare şi marketing. De aceea, lingvişti şi buni cunoscători de cultură şi civilizaţie, prin procedura de creative translation, transpun în limba dorită proiecte din domeniul marketingului sau al PR-ului, pentru ca mesajul pe care doriţi să-l transmiteţi să stârnească aceleaşi reacţii în rândul audienţei.

Revizie & corectura monoligvă

Serviciul de revizie constă în corelarea textului tradus, din punct de vedere al terminologiei, normelor de ortografie, gramatică și punctuație, coerenței textului şi aranjării în pagină, cu textul din documentul sursă.

Corectura monolingvă vizează eliminarea greşelilor ortografice, de punctuaţie şi gramaticale, din cadrul unui text ce urmează a fi publicat, fără ca acest text să fie o traducere.

Traducerile efectuate în Laboratorul de Cuvinte beneficiază de revizuire ca parte a serviciului standard de traducere, însă putem oferi revizie și pentru alte traduceri, efectuate de terți, în eventualitatea în care sunt necesare garanții suplimentare.

Buletin informativ adaptat ariei tale de interes

Pentru că ştim cât de important este să fii informat şi să iei decizii fundamentate, experţii în mass-media din Laborator îţi pun la dispoziţie un buletin informativ adaptat ariei tale de interes.
Monitorizăm, analizăm şi structurăm cele mai importante ştiri din media internaţionale, pentru a concepe un document integrat în care puteţi descoperi tendinţe, evoluţii, aspecte legislative şi practici specifice ariei tale de interes.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-ne la echipa@laboratoruldecuvinte.ro!

Cursuri

Vino la cursurile organizate în Laborator, în grupe de 4 persoane sau în sistem one to one! Prima lecţie gratuită!

 • Engleză pentru adulţi

Cursurile de limba engleză pentru adulţi se adresează celor care doresc să înveţe limba engleză sau să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, fiind structurate pe orice nivel (elementary, pre-intermediate, intermediate, upper-intermediate şi advanced). În cadrul acestora, vizăm dezvoltarea celor patru dimensiuni ale învăţării unei limbi straine: Listening, Writing, Reading, Speaking.

 • Engleză pentru copii.

Cursurile de limbă engleză pentru copii se desfăşoară, într-o atmosferă relaxată şi în mod interectiv, cu profesori tineri ( vorbitori nativi), care în scurt timp le devin prieteni.

Oferta Cursuri

Engleza pentru adulţi
 • 4 şedinţe220 LEI
 • 8 sedinte400 LEI

Oferta Cursuri

Engleza pentru copii
 • 4 şedinţe120 LEI

Organizăm cursuri de limbă engleză, germană şi română!

Pentru a vă inscrie într-o grupă de patru persoane, contactaţi-ne la echipa@laboratoruldecuvinte.ro

Contactati-ne acum!

Contact

Mostre

ale proiectelor nostre